Terms of service

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av EScandi Stockholm. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vårt".EScandi Stockholm.EScandi Stockholm erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

När du besöker vår webbplats och/eller köper något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "TOS"), inklusive eventuella ytterligare villkor, villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, gå inte in på webbplatsen eller använd tjänsterna. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till det nuvarande erbjudandet kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINELAGRING

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i staten eller provinsen där du bor och att du har gett oss tillåtelse att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra några maskar, virus eller kod av destruktiv karaktär. Brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst av vilken anledning som helst.

Du godkänner att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) överförs okrypterat och (a) kan innebära överföring över olika nätverk och (b) ändringar kan krävas för att uppfylla tekniska krav vid anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller använda någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De titlar som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och är inte avsedda att begränsa eller begränsa din användning av tjänsten.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET.

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmänna informationsändamål och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer uppdaterade informationskällor. Användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att vara medveten om eventuella ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

Ingående av kontraktet

Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog. Genom att klicka på knappen "Köp" ger du ett erbjudande om att sluta ett köpekontrakt. En bekräftelse på mottagande av din beställning följer omedelbart efter sändning via ett automatiskt e-postmeddelande. Denna e-postbekräftelse utgör inte godkännande av avtalet.

Garanti

De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Alla ansträngningar har gjorts för att så exakt som möjligt representera färgerna och bilderna på våra produkter som ses i butiken. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon särskild person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller priser på produkter kan ändras när som helst

utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material du köper eller tar emot kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till. Alla våra produkter skickas direkt till konsumenten från vår leverantör i Kina. Eventuella avgifter såsom tullar, importtullar är konsumentens ansvar.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta inköpskvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan gälla beställningar som görs från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp du gör från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte har någon kontroll eller auktoritet över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor och utan stöd. Vi accepterar inget ansvar som härrör från eller i samband med din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren på vilka verktygen erbjuds av den eller de relevanta tredje partsleverantörerna.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan ta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att verifiera eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar eller tar inte på oss något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser eller något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant tredjepartsleverantörens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredjepartsleverantörer ska riktas till tredje parts leverantörer.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA ANVÄNDARINSLAGNINGAR. Om du skickar vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller skickar oönskade kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material på vår begäran, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarerna du skickar i vilket medium som helst utan begränsningar. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella; (2) betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) svara på eventuella kommentarer. Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka, redigera eller ta bort allt innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon parts intellektuella egendom eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att göra intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personliga rättigheter eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material och inte kommer att innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part angående ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och ska inte hållas ansvariga för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

Eventuella särskilda extra tullavgifter och/eller importavgifter ingår inte i priset och är kundens ansvar.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Tillhandahållandet av personlig information via Butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Ibland kan vår webbplats eller tjänst innehålla information som inkluderar typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera all information eller annullera beställning om någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst och utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning) . . Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats får användas för att indikera att någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) uppmuntra eller delta i någon olaglig aktivitet av andra; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) gör intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) tillhandahålla falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som används eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) för att samla in eller spåra personliga information om andra; (i) för spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapning; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING. Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten från tid till annan under en obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon representation, garanti eller villkor, uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man informeras om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oskadligEScandi Stockholm och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från tredje part på grund av eller uppstår ur din

brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltiga eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå förbli verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstår före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor kommer att gälla tills de sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du inte längre använder vår webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, bryter mot eller misstänker att du har brutit mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi även säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas t.o.m. uppsägningsdatumet; och/eller du kan nekas åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot utarbetaren.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG.

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR.

Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor kommer att anses acceptera dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas tillhello@escandi-Stockholm.com.